RAMÓWKA

PASMO 5.55–10.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła – serwis informacyjny

6.15     Ewangeliarz zobacz

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod  wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana

7.00         Wiadomości Radia Warszawa

7.07         Poranek WNET na falach Radia Warszawa

8.00         Wiadomości Radia Warszawa

9.00        Wiadomości Radia Warszawa

      Miejski serwis drogowy

9.30        Piosenka na życzenie

PASMO 10.00–14.00

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Wakacyjny konkurs z nagrodami

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser

12.20      Modlitwa ze Słuchaczami

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Dzienniczek świętej Faustyny

13:00      Wiadomości Radia Warszawa

13:15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

13:30      Rozmowa na co dzień

PASMO 14.00–18.00

14:00      Wiadomości Radia Warszawa

14:15      Lektura Radia Warszawa: Cała radość życia

14:40      Katechizm na warsztat >> zobacz

14:50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15:00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15:30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15:45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

16.15      Dobre Słowo – święty Jan Paweł II >> zobacz

16.30      Miejski serwis drogowy

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.30      Miejski serwis drogowy

17.45      Tajniki przyrody

PASMO 18.00–23.00

18.00      Wiadomości Radia Warszawa

18.15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

18.25      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Z MUZYKĄ NA FALI

        Country club >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.15      Lektura Radia Warszawa: Cała radość życia

20.15      Stworzeni, by kochać - radiobook

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

21.00      Apel Jasnogórski

21.02      Ewangeliarz >> zobacz

21.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser >> zobacz

21.20      Modlitwa ze Słuchaczami

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21:45      Spotkajmy się >> zobacz

22:35      Katechizm na warsztat >> zobacz

22:50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23:00      Magazyn Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.20  Wiara i nauka

00.00   Ewangeliarz 

00.15   Salon dziennikarski 

01.15   Katechizm na warsztat 

      Dobre Słowo-święty Jan Paweł II 

      Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek

      Dobre Słowo-święta Matka Teresa z Kalkuty 

      Dobre Słowo-Arcybiskup Henryk Hoser 

4.30   Złota 10 Radia Warszawa

PASMO 5.55–10.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła – serwis informacyjny

6.15     Ewangeliarz zobacz

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod  wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana

7.00         Wiadomości Radia Warszawa

7.07         Poranek WNET na falach Radia Warszawa

8.00         Wiadomości Radia Warszawa

9.00        Wiadomości Radia Warszawa

      Miejski serwis drogowy

9.30        Piosenka na życzenie

PASMO 10.00–14.00

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Wakacyjny konkurs z nagrodami

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser

12.20      Modlitwa ze Słuchaczami

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Dzienniczek świętej Faustyny

13:00      Wiadomości Radia Warszawa

13:15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

13:30      Rozmowa na co dzień

PASMO 14.00–18.00

14:00      Wiadomości Radia Warszawa

14:15      Lektura Radia Warszawa: Cała radość życia

14:40      Katechizm na warsztat >> zobacz

14:50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15:00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15:30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15:45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

16.15      Dobre Słowo – święty Jan Paweł II >> zobacz

16.30      Miejski serwis drogowy

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.30      Miejski serwis drogowy

17.45      Tajniki przyrody

PASMO 18.00–23.00

18.00      Wiadomości Radia Warszawa

18.15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

18.25      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Z MUZYKĄ NA FALI

        Granie ciekawe niesłychanie >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.15      Lektura Radia Warszawa: Cała radość życia

20.15      Stworzeni, by kochać - radiobook

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

21.00      Apel Jasnogórski

21.02      Ewangeliarz >> zobacz

21.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser >> zobacz

21.20      Modlitwa ze Słuchaczami

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21:45      Złością czy miłością >> zobacz

22:35      Katechizm na warsztat >> zobacz

22:50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23:00      Magazyn Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.20 Człowiek człowiekowi

0.00   Ewangeliarz

0.15   Poradnik warszawski

1.15   Katechizm na warsztat

   Dobre Słowo-święty Jan Paweł II

   Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek

   Dobre Słowo-święta Matka Teresa z Kalkuty

   Dobre Słowo-Arcybiskup Henryk Hoser

4.30 Wszystkie Strony Świata

PASMO 5.55–10.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła – serwis informacyjny

6.15     Ewangeliarz zobacz

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod  wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana

7.00         Wiadomości Radia Warszawa

7.07         Poranek WNET na falach Radia Warszawa

8.00         Wiadomości Radia Warszawa

9.00        Wiadomości Radia Warszawa

      Miejski serwis drogowy

9.30        Piosenka na życzenie

PASMO 10.00–14.00

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Wakacyjny konkurs z nagrodami

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser

12.20      Modlitwa ze Słuchaczami

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Dzienniczek świętej Faustyny

13:00      Wiadomości Radia Warszawa

13:15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

13:30      Rozmowa na co dzień

PASMO 14.00–18.00

14:00      Wiadomości Radia Warszawa

14:15      Lektura Radia Warszawa: Cała radość życia

14:40      Katechizm na warsztat >> zobacz

14:50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15:00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15:30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15:45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

16.15      Dobre Słowo – święty Jan Paweł II >> zobacz

16.30      Miejski serwis drogowy

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.30      Miejski serwis drogowy

17.45      Tajniki przyrody

PASMO 18.00–23.00

18.00      Wiadomości Radia Warszawa

18.15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

18.25      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Z MUZYKĄ NA FALI

        Barwy muzyki >> zobacz


20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.15      Lektura Radia Warszawa: Cała radość życia

20.15      Stworzeni, by kochać - radiobook

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

21.00      Apel Jasnogórski

21.02      Ewangeliarz >> zobacz

21.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser >> zobacz

21.20      Modlitwa ze Słuchaczami

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21:45      Wiara i nauka >> zobacz

22:35      Katechizm na warsztat >> zobacz

22:50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23:00      Magazyn Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.20  Miejsca święte

0.00  Ewangeliarz 

0.15  Mistyka ciała 

1.15  Katechizm na warsztat 

   Dobre Słowo-św.Jan Paweł II 

   Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek 

   Dobre Słowo-święta Matka Teresa z Kalkuty

   Dobre Słowo-Arcybiskup Henryk Hoser 

4.30  Country club

PASMO 5.55–10.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła – serwis informacyjny

6.15     Ewangeliarz zobacz

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod  wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana

7.00         Wiadomości Radia Warszawa

7.07         Poranek WNET na falach Radia Warszawa

8.00         Wiadomości Radia Warszawa

9.00        Wiadomości Radia Warszawa

      Miejski serwis drogowy

9.30        Piosenka na życzenie

PASMO 10.00–14.00

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Wakacyjny konkurs z nagrodami

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser

12.20      Modlitwa ze Słuchaczami

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Dzienniczek świętej Faustyny

13:00      Wiadomości Radia Warszawa

13:15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

13:30      Rozmowa na co dzień

PASMO 14.00–18.00

14:00      Wiadomości Radia Warszawa

14:15      Lektura Radia Warszawa: Cała radość życia

14:40      Katechizm na warsztat >> zobacz

14:50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15:00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15:30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15:45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

16.15      Dobre Słowo – święty Jan Paweł II >> zobacz

16.30      Miejski serwis drogowy

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.30      Miejski serwis drogowy

17.45      Tajniki przyrody

PASMO 18.00–23.00

18.00      Wiadomości Radia Warszawa

18.15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

18.25      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Z MUZYKĄ NA FALI

        Wszystkie strony świata >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.15      Lektura Radia Warszawa: Cała radość życia

20.15      Stworzeni, by kochać - radiobook

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

21.00      Apel Jasnogórski

21.02      Ewangeliarz >> zobacz

21.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser >> zobacz

21.20      Modlitwa ze Słuchaczami

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21:45      Pytania rodzinne >> zobacz

22:35      Katechizm na warsztat >> zobacz

22:50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23:00      Magazyn Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.20 Poradnik życia na ziemi 

0.00   Ewangeliarz 

0.15   Rozmowy po drodze

1.15   Katechizm na warsztat 

    Dobre Słowo-święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo-święta Matka Teresa z Kalkuty

    Dobre Słowo-Arcybiskup Henryk Hoser

4.30  Barwy muzyki

PASMO 5.55–10.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła – serwis informacyjny

6.15     Ewangeliarz zobacz

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod  wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana

7.00         Wiadomości Radia Warszawa

7.07         Poranek WNET na falach Radia Warszawa

8.00         Wiadomości Radia Warszawa

9.00        Wiadomości Radia Warszawa

      Miejski serwis drogowy

9.20         Siedem dni na Mazowszu

9.30        Piosenka na życzenie

PASMO 10.00–14.00

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Wakacyjny konkurs z nagrodami

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser

12.20      Modlitwa ze Słuchaczami

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Dzienniczek świętej Faustyny

13:00      Wiadomości Radia Warszawa

13:15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

13:30      Rozmowa na co dzień

PASMO 14.00–18.00

14:00      Wiadomości Radia Warszawa

14:15      Lektura Radia Warszawa: Cała radość życia

14:40      Katechizm na warsztat >> zobacz

14:50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15:00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15:30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15:45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

16.15      Dobre Słowo – święty Jan Paweł II >> zobacz

16.30      Miejski serwis drogowy

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.30      Miejski serwis drogowy

17.45      Tajniki przyrody

PASMO 18.00–23.00

18.00      Wiadomości Radia Warszawa

18.15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

18.25      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Z MUZYKĄ NA FALI

        Złota 10 Radia Warszawa >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.15      Lektura Radia Warszawa: Cała radość życia

20.15      Stworzeni, by kochać - radiobook

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

21.00      Apel Jasnogórski

21.02      Ewangeliarz >> zobacz

21.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser >> zobacz

21.20      Modlitwa ze Słuchaczami

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21:45      Mistyka ciała >> zobacz


22:35      Katechizm na warsztat >> zobacz

22:50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23:00      Magazyn Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.20 Spotkajmy się 

0.00   Ewangeliarz 

0.15   Historia pewnej znajomości 

1.15   Katechizm na warsztat 

    Dobre Słowo-święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo-święta Matka Teresa z Kalkuty

    Dobre Słowo-Arcybiskup Henryk Hoser

4.30   Granie Ciekawe Niesłychanie

5:30  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Pasmo: 5.55-12.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła – serwis informacyjny

6.15         Ewangeliarz >> zobacz

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika

7.00         Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

7.15         Poradnik warszawski >> zobacz

8.00         Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

8.15         Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

8.30         Prezentacja nowego numeru Tygodnika Idziemy

8.45         Anioł Stróż – audycja dla dzieci

9.00         Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

9.15         Salon dziennikarski >> zobacz

10.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

10.07       Program wschodni

11.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

11.15       Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30       Czarny humor 2

Pasmo: 12.00-17.00

12.00      Modlitwa Anioł Pański/Regina Caeli

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser >> zobacz

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Dzienniczek świętej Faustyny

13.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

13.15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

13.30      Rozmowa tygodnia

14.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

14.30      Lektura Radia Warszawa: Oczami Jezusa (lipiec)/Listy Matki (sierpień)

14.40      25 wierszy na 25-lecie Rada Warszawa

14.50      Intencje do Koronki – od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

16.15      Dobre Słowo – św.Jan Paweł II >> zobacz

16.30      Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie - audycja Fundacji Głos Ewangelii

Pasmo: 17.00-22.00

17.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.30      Poradnik życia na ziemi >> zobacz

18.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

18.15      Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty >> zobacz

18.30      25 wierszy na 25-lecie Rada Warszawa

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

19.10      Rozmowy po drodze

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10      Księga >> zobacz

21.00      Apel Jasnogórski

21.02      Ewangeliarz >> zobacz

21.15      Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser >> zobacz

21.20   Modlitwa ze słuchaczami

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21.45      Muzyczne Dary – lista przebojów muzyki chrześcijańskiej

22.50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności i Magazyn Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE I PORANNE

23.20  Misje nie z tej ziemi 

0.00   Ewangeliarz

0.15   Pytania rodzinne

1.15   Katechizm na warsztat 

    Dobre Słowo-święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo-święta Matka Teresa z Kalkuty

    Dobre Słowo-Arcybiskup Henryk Hoser

4.30  Wszystkie strony świata

Pasmo: 5.55-11.00

5.55        Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00        Z życia Kościoła – relacje reporterskie

6.15        Ewangeliarz >> zobacz

7.00        Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

7.30        Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

8.45        Anioł Stróż – audycja dla dzieci

9.00        Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

9.10        Księga >> zobacz

10.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

10.15      Dobre słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30       Z życia diecezji warszawskich – podsumowanie

Pasmo: 11.00-17.00

11.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

11.15       Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.20       Misje nie z tej ziemi >> zobacz

11.50       Magazyn Angelus - Modlitwa Anioł Pański z Watykanu

12.30       Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Dzienniczek świętej Faustyny

13.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

13.15       Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty

13.30      Czarny humor 2

14.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

14.30      Lektura Radia Warszawa: Oczami Jezusa (lipiec), Listy Matki (sierpień)

14.40      25 wierszy na 25-lecie Rada Warszawa

14.50      Intencje do koronki  – od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15.45       Ewangeliarz >> zobacz

16.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

16.15      Dobre słowo – św.Jan Paweł II >> zobacz

16.25       Człowiek człowiekowi >> zobacz

Pasmo: 17.00-22.00

17.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

17.15       Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

17.30       Miejsca Święte >> zobacz

18.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

18.15       Dobre Słowo – św. Matka Teresa z Kalkuty

18.30       25 wierszy na 25-lecie Rada Warszawa

18.40       Aktualności Radia Watykańskiego

19.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

19.15      Poradnik życia na ziemi >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10       Historia pewnej znajomości

21.00       Apel Jasnogórski

21.02       Ewangeliarz >> zobacz

21.15       Dobre Słowo – Arcybiskup Henryk Hoser

21.20    Modlitwa ze słuchaczami

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21.45       Granie ciekawe niesłychanie >> zobacz

22.50       Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności i Magazyn Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE I PORANNE

23.20 Złością czy miłością 

0.00   Ewangeliarz 

0.15   Rozmowa tygodnia

1.15   Katechizm na warsztat

    Dobre Słowo-święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo-święta Matka Teresa z Kalkuty

    Dobre Słowo-Arcybiskup Henryk Hoser

4.30  Muzyczne dary-lista przebojów muzyki chrześcijańskiej

ZAGŁOSUJ

null

Lista Przebojów- każdy piątek o 19.10.

null

Badanie słuchaczy >> zobacz

NASZE AUDYCJE

WARTO POSŁUCHAĆ

NASZE PATRONATY

Odwiedź nasFacebookKontaktAudycje