Ks. Tomasz Atłas otrzymał specjalne zadanie

fot. episkopat.pl

Ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polce, ma zbadać możliwości utworzenia na Litwie, Łotwie i w Estonii struktur Papieskich Dzieł Misyjnych.

Nowe zadanie powierzył mu abp Giam-pietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a zarazem przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych.

Co może dziwić na Litwie, Łotwie i w Estonii Papieskie Dzieła nie funkcjonują.

 

Zadanie to wydaje się szczególnie ważne w kontekście wrześniowej podróży apostolskiej papieża Franciszka na Litwę, Łotwę i do Estonii.

 

Pierwsze, regularne spotkania księdza Atłasa w krajach bałtyckich rozpoczną się zapewne po papieskiej wizycie we wrześniu.

Anna Kruszyńska