Będą kolejne kontrole w Volta Med?

fot. Artur Szczygielski

Komenda Rejonowa Policji wyśle w przyszłym tygodniu pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia i do Inspektoratu Nadzoru Farmaceutycznego z prośbą o skontrolowanie punktu Volta Med przy Kijowskiej 7. Tak zadeklarowali funkcjonariusze podczas czwartkowego spotkania z radnymi i mieszkańcami w praskim ratuszu.

Zastępca Komendanta Policji Rejonu VI młodszy inspektor Zenon Maćkowiak ma nadzieję na postępowanie administracyjne przeciwko placówce, jeśli kontrola NFZ wykryje nieprawidłowości.

 

Przewodnicząca dzielnicowej Komisji Bezpieczeństwa, Prawa i Samorządu, Adriana Jara, pozytywnie ocenia deklarację policjantów.

 

Mieszkanka Pragi Olga Wesołowska jest przekonana, że każde oficjalne pismo może pomóc w sprawie.

 

Przed obiektem Volta Med przy Kijowskiej 7 każdego dnia gromadzą się pacjenci spożywający alkohol i handlujący wydawanym w placówce metadonem, czyli pochodną heroiny. Osoby te, zdaniem mieszkańców, stanowią zagrożenie dla otoczenia.

Artur Szczygielski