Maryjny konkurs – rozstrzygnięty

fot Krzysztof Jędrasik

Zakończył się konkurs z okazji peregrynacji kopi obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po diecezji warszawsko-praskiej. Wydarzenie było skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach. Uczniowie klas I-III, mieli zaprojektować i wykonać suknie dla Maryi w formie plastycznej do ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Uczniowie klas IV-VI, mieli napisać list do Matki Bożej Królowej Polski na dowolnie wybrany temat. Na przykład list, który „informuje“ Matkę Bożą o jakiejś ważnej dla dziecka sprawie osobistej, rodzinnej lub parafialnej.

W środę – 15 maja, w sali kurialnej przy ulicy Floriańskiej 3, wręczono nagrody wszystkim wyróżnionym uczniom.

 

Do konkursu zgłoszono pięćset trzydzieści prac plastycznych oraz dwieście pięćdziesiąt literackich z całej diecezji.

Krzysztof Jędrasik