Okazja do wsparcia Radia Warszawa w Dzień Środków Społecznego Przekazu

fot. ks. Mariusz Wedziuk

W niedzielę 17 września będziemy obchodzić Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym dniu Kościół katolicki w Polsce naucza o znaczeniu mediów we współczesnym świecie oraz wzywa do modlitwy w intencji dziennikarzy i prawidłowego funkcjonowania mediów.

Dzień ten jest także okazją do wsparcia mediów katolickich przez częściowe wzięcie odpowiedzialności za ich utrzymanie.

W tym roku w diecezji warszawsko-praskiej będzie można wesprzeć działalność Radia Warszawa.

W najbliższą niedzielę 17 września nasi wolontariusze kwestować będą w następujących parafiach:

 

Darowizny można wpłacać także na konto Radia Warszawa:

Bank Pekao S.A.
Nr konta: 26 1240 6074 1111 0000 4992 7519
Z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe Radia Warszawa

Za modlitwę i wsparcie wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!