PASMO 5.55–10.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła - serwis informacyjny

6.15     Ewangeliarz zobacz

6.25         Szusta rano

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod  wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana

7.00         Wiadomości Radia Warszawa

7.09         Siódma 9 - Poranek Rozgłośni Katolickich

8.00         Wiadomości Radia Warszawa

9.00        Wiadomości Radia Warszawa

9.20        Kulturalne propozycje

9.45        Historyczna kartka z kalendarza

9.50        Zapowiedź konkursu z nagrodami

PASMO 10.00–14.00

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo - św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Rozmowa Radia Warszawa

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.20      Humor w koloratce

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

12.20      Modlitwa ze słuchaczami

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Źródła wiary

13.00      Wiadomości Radia Warszawa

13.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30      Konkurs z nagrodami

PASMO 14.00–18.00

14.00      Wiadomości Radia Warszawa

14.15      Lektura Radia Warszawa

14.40      Dzienniczek świętej Faustyny

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

16.15      Wakacyjna runda pytań

16.45      Historyczna kartka z kalendarza

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Humor w koloratce

17.30      Piosenka na życzenie

PASMO 18.00–23.00

18.00      Wiadomości Radia Warszawa

18.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25      Szusta rano

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Z MUZYKĄ NA FALI

        Country club >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.15      Lektura Radia Warszawa

20.15      Drogocenna perła

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

21.00      Apel Jasnogórski

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21.45      Dom spokojnej starości >> zobacz

22.35      Źródła wiary

22.50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

23.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.20  Rozmowa Radia Warszawa

00.00   Ewangeliarz 

00.15   Salon dziennikarski 

01.15   Dobre Słowo - święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo - Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

    Dobre Słowo Pasterzy 

4.30   Lista Przebojów Radia Warszawa

PASMO 5.55–10.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła – serwis informacyjny

6.15     Ewangeliarz zobacz

6.25         Szusta rano

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod  wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana

7.00         Wiadomości Radia Warszawa

7.09         Siódma 9 - Poranek Rozgłośni Katolickich

8.00         Wiadomości Radia Warszawa

9.00        Wiadomości Radia Warszawa

9.20        Poradnik warszawski

9.45        Historyczna kartka z kalendarza

9.50        Zapowiedź konkursu z nagrodami

PASMO 10.00–14.00

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo - św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Rozmowa Radia Warszawa

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.20      Humor w koloratce

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

12.20      Modlitwa ze słuchaczami

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Źródła wiary

13.00      Wiadomości Radia Warszawa

13.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30      Konkurs z nagrodami

PASMO 14.00–18.00

14.00      Wiadomości Radia Warszawa

14.15      Lektura Radia Warszawa

14.40      Dzienniczek świętej Faustyny

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

16.15      Wakacyjna runda pytań

16.45      Historyczna kartka z kalendarza

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Humor w koloratce

17.30      Piosenka na życzenie

PASMO 18.00–23.00

18.00      Wiadomości Radia Warszawa

18.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25      Szusta rano

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Z MUZYKĄ NA FALI

        Granie ciekawe niesłychanie >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.15      Lektura Radia Warszawa

20.15      Drogocenna perła

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

21.00      Apel Jasnogórski

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21.45      Wolna chata >> zobacz

22.35      Źródła wiary

22.50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

23.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.20 Rozmowa Radia Warszawa

0.00   Ewangeliarz

0.15   Okiem kobiet/W ogrodzie Ewy

1.15   Dobre Słowo - święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo - Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

    Dobre Słowo Pasterzy

4.30 Wehikuł czasu

PASMO 5.55–10.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła – serwis informacyjny

6.15     Ewangeliarz zobacz

6.25         Szusta rano

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod  wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana

7.00         Wiadomości Radia Warszawa

7.09         Siódma 9 - Poranek Rozgłośni Katolickich

8.00         Wiadomości Radia Warszawa

9.00        Wiadomości Radia Warszawa

9.20        Poradnik warszawski

9.45        Historyczna kartka z kalendarza

9.50        Zapowiedź konkursu z nagrodami

PASMO 10.00–14.00

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo - św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Rozmowa Radia Warszawa

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.20      Humor w koloratce

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

12.20      Modlitwa ze słuchaczami

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Źródła wiary

13.00      Wiadomości Radia Warszawa

13.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30      Konkurs z nagrodami

PASMO 14.00–18.00

14.00      Wiadomości Radia Warszawa

14.15      Lektura Radia Warszawa

14.40      Dzienniczek świętej Faustyny

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

16.15      Wakacyjna runda pytań

16.45      Historyczna kartka z kalendarza

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Humor w koloratce

17.30      Piosenka na życzenie

PASMO 18.00–23.00

18.00      Wiadomości Radia Warszawa

18.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25      Szusta rano

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Z MUZYKĄ NA FALI

        Barwy muzyki >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.15      Lektura Radia Warszawa

20.15      Drogocenna perła

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

21.00      Apel Jasnogórski

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21.45      Złością czy miłością >> zobacz

22.35      Źródła wiary

22.50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

23.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.20  Rozmowa Radia Warszawa

0.00  Ewangeliarz 

0.15  Artyści wiary 

1.15  Dobre Słowo - święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo - Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

    Dobre Słowo Pasterzy 

4.30  Country club

PASMO 5.55–10.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła – serwis informacyjny

6.15     Ewangeliarz zobacz

6.25         Szusta rano

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod  wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana

7.00         Wiadomości Radia Warszawa

7.09         Siódma 9 - Poranek Rozgłośni Katolickich

8.00         Wiadomości Radia Warszawa

9.00        Wiadomości Radia Warszawa

9.20        Kulturalne propozycje

9.45        Historyczna kartka z kalendarza

9.50        Zapowiedź konkursu z nagrodami

PASMO 10.00–14.00

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo - św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Rozmowa Radia Warszawa

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.20      Humor w koloratce

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

12.20      Modlitwa ze słuchaczami

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Źródła wiary

13.00      Wiadomości Radia Warszawa

13.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30      Konkurs z nagrodami

PASMO 14.00–18.00

14.00      Wiadomości Radia Warszawa

14.15      Lektura Radia Warszawa

14.40      Dzienniczek świętej Faustyny

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

16.15      Wakacyjna runda pytań

16.45      Historyczna kartka z kalendarza

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Humor w koloratce

17.30      Piosenka na życzenie

PASMO 18.00–23.00

18.00      Wiadomości Radia Warszawa

18.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25      Szusta rano

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Z MUZYKĄ NA FALI

        Lista Przebojów Radia Warszawa >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.15      Lektura Radia Warszawa

20.15      Drogocenna perła

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

21.00      Apel Jasnogórski

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21.45      Okiem kobiet >> zobacz

22.35      Źródła wiary

22.50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

23.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.20 Rozmowa Radia Warszawa

0.00   Ewangeliarz 

0.15   Szukam, więc żyję

1.15   Dobre Słowo - święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo - Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

    Dobre Słowo Pasterzy

4.30  Barwy muzyki

PASMO 5.55–10.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła – serwis informacyjny

6.15     Ewangeliarz zobacz

6.25         Szusta rano

6.30         Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod  wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana

7.00         Wiadomości Radia Warszawa

7.09         Siódma 9 - Poranek Rozgłośni Katolickich

8.00         Wiadomości Radia Warszawa

9.00        Wiadomości Radia Warszawa

9.20        7 dni na Mazowszu

9.45        Historyczna kartka z kalendarza

9.50        Zapowiedź konkursu z nagrodami

PASMO 10.00–14.00

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo - św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Rozmowa Radia Warszawa

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.20      Humor w koloratce

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

12.20      Modlitwa ze słuchaczami

12.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

12.45      Źródła wiary

13.00      Wiadomości Radia Warszawa

13.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30      Konkurs z nagrodami

PASMO 14.00–18.00

14.00      Wiadomości Radia Warszawa

14.15      Lektura Radia Warszawa

14.40      Dzienniczek świętej Faustyny

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

16.15      Wakacyjna runda pytań

16.45      Historyczna kartka z kalendarza

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Humor w koloratce

17.30      Piosenka na życzenie

PASMO 18.00–23.00

18.00      Wiadomości Radia Warszawa

18.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25      Szusta rano

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Z MUZYKĄ NA FALI

        Wehikuł czasu

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.15      Lektura Radia Warszawa

20.15      Drogocenna perła

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś.

21.00      Apel Jasnogórski

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21.45     Wiara w biznesie/Rozmowy po drodze

22.35      Źródła wiary

22.50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

23.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.20 Rozmowa Radia Warszawa 

0.00   Ewangeliarz 

0.15   Biblia pod lupą 

1.15   Dobre Słowo - święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo - Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

    Dobre Słowo Pasterzy

4.30   Sonus organi

5.30  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

PASMO 5.55-12.00

5.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00         Z życia Kościoła - serwis informacyjny

6.15         Ewangeliarz >> zobacz

6.25         Szusta rano

6.30         Lektura Radia Warszawa

7.00         Transmisja Mszy św. z konkatedry Bożego Ciała na Kamionku p.w. Matki Bożej Zwycięskiej

8.00         Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

8.15         Dobre Słowo - św. Jan Paweł II >> zobacz

8.30         Prezentacja nowego numeru Tygodnika Idziemy

8.45         Biblia Audio Kids - audycja dla dzieci

9.00         Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

9.15         Salon dziennikarski >> zobacz

10.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

10.30       Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie - audycja Fundacji Głos Ewangelii

11.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

11.15       Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30       Propozycje kulturalne, konkurs

11.30       Humor w koloratce

PASMO 12.00-17.00

12.00      Modlitwa Anioł Pański/Regina Caeli

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

12.30      Z życia Kościoła - serwis informacyjny

12.45      Źródła wiary

13.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

13.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30      Żołnierze wyklęci

14.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

14.15      Lektura Radia Warszawa

14.40      Dzienniczek świętej Faustyny

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Z życia Kościoła - serwis informacyjny

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

16.15      Dobre Słowo – św.Jan Paweł II >> zobacz

16.20      Artyści wiary >> zobacz

PASMO 17.00-22.00

17.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

17.15      Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Złością czy miłością >> zobacz

18.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

18.15      Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25      Szusta rano

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

19.10      Mistyka ciała

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10      Księga >> zobacz

21.00      Apel Jasnogórski (transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej)

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Z życia Kościoła – serwis informacyjny i relacje reporterskie

21.45      Muzyczne Dary - lista przebojów muzyki chrześcijańskiej

22.50      Kompleta - modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności i Magazyn Radia Watykańskiego

23.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

AUDYCJE NOCNE I PORANNE

23.20  Niedaleko od domu 

0.00   Ewangeliarz

0.15   Dom spokojnej starości >> zobacz

1.15   Dobre Słowo - święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo - Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

    Dobre Słowo Pasterzy

4.30  Granie ciekawe niesłychanie >> zobacz

PASMO 5.55-11.00

5.55        Modlitwa na rozpoczęcie dnia

6.00        Z życia Kościoła - serwis informacyjny 

6.15        Ewangeliarz >> zobacz

6.25        Szusta rano

6.30        Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie - audycja Fundacji Głos Ewangelii

7.00        Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

7.30        Transmisja Mszy św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

8.45        Anioł Stróż - audycja dla dzieci

9.00        Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

9.10        Księga >> zobacz

10.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

10.15      Dobre słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30       Z życia diecezji warszawskich – podsumowanie

PASMO 11.00-17.00

11.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

11.15       Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.20       Pytania o biblię

11.50       Magazyn Angelus - Modlitwa Anioł Pański z Watykanu

12.30       Z życia Kościoła - serwis informacyjny

12.45      Źródła wiary

13.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

13.15       Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.20      W ogrodzie Ewy

14.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

14.15      Lektura Radia Warszawa 

14.40      Dzienniczek świętej Faustyny

14.50      Intencje do koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Z życia Kościoła - serwis informacyjny

15.45       Ewangeliarz >> zobacz

16.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

16.15      Dobre słowo – św.Jan Paweł II >> zobacz

16.20       Historia pewnej znajomości >> zobacz

PASMO 17.00-22.00

17.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

17.15       Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.30       Wybrani posłani >> zobacz

18.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

18.15       Dobre Słowo Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25       Szusta rano

18.40       Aktualności Radia Watykańskiego

19.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

19.10      Sonus organi >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10       Wywiad z człowiekiem >> zobacz

21.00       Apel Jasnogórski (transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej

21.22       Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Z życia Kościoła - serwis informacyjny i relacje reporterskie

21.45       Szukam, więc żyję

22.50       Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności i Magazyn Radia Watykańskiego

23.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

AUDYCJE NOCNE I PORANNE

23.30      Tu była Warszawa >> zobacz 

0.00   Ewangeliarz 

0.15   Rozmowy po drodze/Wiara w biznesie

1.15   Dobre Słowo - święty Jan Paweł II

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek

    Dobre Słowo - Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

    Dobre Słowo Pasterzy

4.30  Muzyczne dary - lista przebojów muzyki chrześcijańskiej

Posłuchaj naszych audycji

FacebookTwitterInstagram