Rozmowa Na Co Dzień o grach – narzędziach ewangelizacji

fot. facebook.com/gragosciniec

W „Rozmowie Na Co Dzień” gościł Jacek Małkowski, autor gry „Gościniec… poprzez czas i przestrzeń”.

Opowiedział on Katarzynie Supeł-Zaboklickiej o tworzeniu cyklu nowoczesnych, atrakcyjnych gier, skutecznie wspierających ewangelizację w każdej sferze życia: osobistego, rodzinnego i wspólnotowego.