SPOTKANIA Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA

fot. Instytut Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński jest osobą mającą niezwykły wkład w procesy historyczne i społeczne w najnowszej historii Polski i Kościoła oraz niezmiernie istotną dla zrozumienia tego czasu. Przedstawiany jest najczęściej jako przywódca katolików w Polsce w walce z komunistycznym zniewoleniem.

Jednak życie i dzieło Stefana Wyszyńskiego ma wymiar wiele szerszy i bogatszy. Najważniejsza jest Jego nauka, która inspirowała przełomy w życiu środowisk, w których przebywał. Formacja Millenijna ukształtowała i wciąż kształtuje pokolenia Polaków w kraju i za granicą.

Prymas poznawany z bliska był wspaniałym, ciepłym i pełnym humoru człowiekiem. W każdej chwili swojego życia dawał świadectwo wiary i człowieczeństwa. Dla wielu osób stał się przewodnikiem w nawróceniu oraz pielgrzymowaniu do Chrystusa. Cytaty z Jego kazań i homilii znajdziemy u wielu kaznodziejów, ze świętym Janem Pawłem II i błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką na czele.

Jaki był Prymas Tysiąclecia? Czym zwracał na siebie uwagę? W jaki sposób przekazywał Słowo Boże? Dlaczego był traktowany jako Interrex?

Odpowiedzi na te i inne pytania związane z życiem i posługą kapłańską Stefana Wyszyńskiego szukać będziemy poprzez rozmowy z osobami, które spotkały się z prymasem osobiście, poprzez Jego słowa oraz studiowanie Jego dzieła.

Pielgrzymując ścieżkami życia prymasa odwiedzimy miejsca, z którymi był związany w bardzo różnorodny sposób (m.in. Jasna Góra, Zuzela, Andrzejewo, Wrociszów, Warszawa, Włocławek, Żułów, Gniezno, Choszczówka, czy miejsca bezprawnego pozbawiania wolności).

Każda audycja będzie swoistym „Spotkaniem z Prymasem Tysiąclecia”.

W zamierzeniach autora, cykl audycji jest wotum w intencji wyniesienia na ołtarze Prymasa Tysiąclecia i zaproszeniem do wspólnej modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Spotkania z Prymasem Tysiąclecia” w soboty o godzinie 06.30 oraz w niedziele o godzinie 17.30.

Zaprasza Leszek Rysak.

Posłuchaj: