Tomasz Komenda uniewinniony

Warszawa, 16.05.2018. Tomasz Komenda (P ty³em) i by³y minister sprawiedliwoœci, adwokat Zbigniew Æwi¹kalski (L) na sali rozpraw S¹du Najwy¿szego w Warszawie, 16 bm. S¹d Najwy¿szy wznowi postêpowanie w sprawie Tomasza Komendy, który po 18 latach spêdzonych w wiêzieniu, zosta³ warunkowo zwolniony z dalszego odbywania kary. (soa) PAP/Tomasz Gzell

Tomasz Komenda uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Z wnioskiem o wznowienie postępowania wystąpiła do sądu Prokuratura Krajowa, zdaniem której Tomasz Komenda jest niewinny. Mężczyzna w 2004 roku został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za brutalny gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem.

Mężczyzna po osiemnastu latach pobytu w więzieniu dwa miesiące temu wyszedł na wolność. Decyzję o przedterminowym zwolnieniu podjął sąd penitencjarny przy wrocławskim Sądzie Okręgowym. Kluczowy dla Tomasza Komendy wyrok ogłosił przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Andrzej Ryński.

 

Sędzia sprawozdawca Andrzej Tomczyk uzasadniając środowy wyrok, mówił między innymi o okolicznościach sprzed ponad dwudziestu lat, kiedy jako podejrzanego o popełnienie zbrodni wskazano Ireneusza M.

 

Ireneusz M. dopiero w ubiegłym roku usłyszał zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa piętnastolatki. Dla Tomasza Komendy, który w więzieniu spędził aż osiemnaście lat, to jak mówił jego pełnomocnik mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, najważniejszy dzień w życiu.

IAR