Ukraiński urzędnik krytykuje plany polskiego IPN

Sekretarz ukraińskiej państwowej komisji do spraw upamiętnień skrytykował plany polskiego Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące badań archeologicznych na cmentarzu w Hruszowicach koło Przemyśla. IPN chce ustalić czy są tam pochowani żołnierze UPA. Zdaniem ukraińskiego urzędnika działania takie są niezgodne z prawem, bo nie zostały uzgodnione ze stroną ukraińską.

Sekretarz państwowej komisji do spraw upamiętnień Swiatosław Szeremeta w wywiadzie udzielonym internetowemu portalowi „Whołos” wyraził opinię, że zgodnie z umowami międzynarodowymi Polska planując badania archeologiczne powinna była uzgodnić je z Ukrainą. Tymczasem, jak zaznaczył, o takich planach strona ukraińska dowiedziała się z prasy i ukraińscy badacze nie mogą uczestniczyć w badaniach. Ukraiński urzędnik powiedział, iż wydaje mu się że polskie władze i polski IPN dążą do zniszczenia ukraińskich miejsc pamięci związanych z Ukraińską Powstańczą Armią.

IPN planuje prowadzenie badań archeologicznych na cmentarzu w Hruszowicach od 24 do 25 maja. W 2017 roku zdemontowano tam nielegalny pomnik żołnierzom UPA. W reakcji na to ukraiński IPN zakazał ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar spoczywających na Ukrainie.

IAR