Widzialne-niewidzialne: o Radiowych Rekolekcjach Ignacjańskich

fot. organizatorzy

Czy w moim zagonionym świecie mam jeszcze czas na spotkanie z Bogiem? Czy w hałasie, który mnie otacza słyszę Jego głos? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby usłyszeć głos Boga?

O spotkaniu, poznaniu i słuchaniu Boga opowiedzieli uczestnicy Radiowych Rekolekcji Ignacjańskich: Krystyna Seremak, Maria Kwiatkowska, Bartek Owadowski i Agnieszka Mierzejewska.