22 października – 70 rocznica śmierci kard. Hlonda

fot: Krzysztof Jędrasik

W przeddzień 70 rocznicy śmierci kard. Augusta Hlonda, w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie odprawiono Mszę świętą. To właśnie w tej placówce na Mokotowie – 22 października 1948 roku – zmarł ówczesny Prymas Polski.

Eucharystii w szpitalnej kaplicy przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

W homilii duchowny przypomniał o roli połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i warszawskiego, o co zabiegał kard. Hlond

 

August Hlond wiele wysiłku włożył w organizację Akcji Katolickiej w Polsce – zaznaczył kard. Nycz.

 

Po Mszy świętej, w kaplicy Szpitala św. Elżbiety na Mokotowie, kard. Kazimierz Nycz odsłonił tablicę poświęconą osobie kard. Augusta Hlonda.

Krzysztof Jędrasik