22 października – hołd składany misjonarzom

fot. diecezja.waw.pl

Czterdzieści procent krajów na świecie to wciąż terytoria misyjne, a więc miejsca gdzie Ewangelia jeszcze nie dotarła, bądź nie miała możliwości się zakorzenić. W sposób szczególny pamiętamy o tych miejscach, w czasie obchodzonego w niedzielę 22 października Światowego Dnia Misyjnego.

W tym roku przeżywany jest on pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Mówi sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary ksiądz Maciej Będziński.

 

– Realizacja posłania misyjnego inaczej będzie się wyrażała w życiu osoby konsekrowanej, a inaczej w życiu małżonka, ale zobowiązanie do głoszenia Chrystusa będzie to samo – zwraca uwagę arcybiskup Henryk Hoser.

 

Ofiary składane tego dnia na tacę we wszystkich parafiach na świecie tworzą fundusz solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania. Z zebranych pieniędzy Kongregacja Ewangelizacji Narodów wspiera działalność około tysiąca dwustu najbiedniejszych diecezji na świecie.

Światowy Dzień Misyjny ustanowił w 1926 roku Ojciec Święty Piusa XI zwany papieżem misyjnym.

Magdalena Gronek