Człowiek dialogu – codzienne sprawy  (w pierwszą środę miesiąca)

Jan Paweł II jako papież był jedną z bardziej znaczących osób na świecie.
A jednocześnie pozostał blisko ludzi i ich zwykłych codziennych spraw.
Nigdy nie zapomniał, że jest z ludu wzięty i temu ludowi ma służyć.

Sługa miłosierdzia – biedni  (w drugą środę miesiąca)

Jan Paweł II był zawsze blisko ludzi wykluczanych przez społeczeństwa:
biednych, chorych, cierpiących, samotnych. Jego serce przepełnione było
empatią i współczuciem. I ludzie czuli, że ten najwyższy dostojnik Kościoła
jest tak naprawdę ich bratem.

Papież – patron rodziny (w trzecią środę miesiąca)

Papież Jan Paweł II został po swojej śmierci w momencie kanonizacji
ogłoszony papieżem rodziny. Sprawy małżeństwa i rodziny od wczesnej młodości interesowały księdza Karola Wojtyłę. Dużą część swojego papieskiego nauczania poświęcił właśnie tym zagadnieniom. Wiedział, że rodzina, by przetrwać musi być Bogiem silna.

Apostoł jedności – ekumenizm  (w czwartą  środę miesiąca)

Pontyfikat Jana Pawła II był czasem wielkiego dialogu. Papież pokazał nam, że szacunek wobec drugiego człowieka wymaga otwarcia się na jego sposób widzenia i rozumienia. Nie oznacza to rezygnacji z własnych przekonań i zasad. Chodzi o to, byśmy uczyli się w siebie nawzajem wsłuchiwać.

Audycja 40 lat z Janem Pawłem II w środę o godz. 21:45.

Zaprasza Randa Ombach

Posłuchaj: