40 lat z Janem Pawłem II: śmierć w nauczaniu papieskim

Fot. pixabay.com

W nauczaniu papieskim śmierć i umieranie są traktowane jako integralne doświadczenie osobowej ludzkiej egzystencji.

Są to doświadczenia trudne, jednak śmierć jest czymś całkowicie innym niż doświadczenie beznadziejności: jest bramą istnienia otwartą na wieczność, a dla przeżywających ją w Chrystusie uczestnictwem w Jego tajemnicy śmierci i zmartwychwstania [4]. Dlatego też – stwierdza Jan Paweł II – śmierć może być źródłem życia i miłości.

Jako katolicy mamy obowiązek towarzyszenia swoim braciom na drodze umierania. Taką rolę pełnią też hospicja. Zapraszam do rozmowy z Grzegorzem Kicińskim, dyrektorem Fundacji Anioły Miłosierdzia.

Radio Warszawa – audycja 40 lat z Janem Pawłem II – środa 12 września, godz. 21.45.

Słuchaj audycji 40 lat z Janem Pawłem II na 106,2 FM lub ON-LINE.

Randa Ombach