Wystawa fotograficzna "Radość Słowa"

 Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce prezentuje wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac międzyparafialnego konkursu fotograficznego „Radość Słowa”, który odbył się pod honorowym patronatem biskupa diecezji warszawsko-praskiej Marka Solarczyka.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 52 uczestników, którzy nadesłali sto trzydzieści prac, które miały ukazać radość, jaką daje czytanie Słowa Bożego oraz radość spotkania z Tym, który się przez Nie objawia, przemawia i działa. Konkurs w swych założeniach miał charakter ogólnopolski, ale wpłynęły również prace z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Organizatorzy zachęcali uczestników, aby przez pryzmat fotograficznego kadru pokazali uczucie, które towarzyszy trwaniu w bliskości Boga podczas czytania i przyjmowania Jego Słowa.
Na szesnastu planszach zobaczyć można kilkadziesiąt wyróżnionych fotografii.

Organizatorem wystawy „Radość Słowa” była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej przy współpracy krakowskiego Centrum Formacji Duchowej Salwatorianie.

Ekspozycję można oglądać w Galerii Krużganek od 22 kwietnia do 24 maja 2015 roku w godzinach od 8 do 20 – Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce przy Dewajtis 3, wejście A.

Radio Warszawa sprawuje patronat nad wystawą w Galerii Krużganek.