Abp Hoser: misje są poszerzaniem obecności Chrystusa

fot. facebook.com/abp.hoser

Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana popularnie świętem trzech króli to w Polsce Dzień szczególnej Modlitwy i Pomocy Materialnej Misjom.

– Mędrcy są symbolem powszechności Bożego Objawienia. Jezus Chrystus przyszedł by zbawić cały świat – przypomina abp Henryk Hoser.

 

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski taca z 6 stycznia przeznaczana jest na Krajowy Fundusz Misyjny.

Z tego funduszu utrzymuje się między innymi Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie przez dziewięć miesięcy kapłani, zakonnice i osoby świeckie przygotowują się do przyszłej posługi misyjnej.

W tym roku do wyjazdu misyjnego przygotowują się dwadzieścia cztery osoby.

Magdalena Gronek