Akademia Sztuki Wojennej w Rembertowie otrzymała sztandar

fot. pl.wikipedia.org/ Cedaros

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie otrzymała sztandar.

W uroczystości jego nadania wziął udział szef MON Mariusz Błaszczak, który mówił, że sztandar symbolizuje wartości, które powinien wyznawać polski żołnierz – wierność, honor i męstwo.

 

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Jadwiga Chruściel – córka generała Antoniego Chruściela „Montera”, jednego z dowódców Powstania Warszawskiego oraz Piotr Sosnkowski, syn generała Kazimierza Sosnkowskiego, działacza niepodległościowego, doradcy marszałka Józefa Piłsudskiego, dowódcy Frontu Południowego w trakcie kampanii obronnej 1939 roku.

 

Uroczystość odbyła się w setną rocznicę utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, której tradycję dziedziczy Akademia Sztuki Wojennej. Uczelnia kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów oraz instytucji związanych z obronnością państwa oraz studentów cywilnych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, obronnością i zarządzaniem. Akademia pełni też funkcję wojskowego ośrodka analitycznego – działa tu Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Znajduje się także jedyne w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych. Uczelnia kształci około 5 tysięcy studentów cywilnych i 3,5 tysiąca słuchaczy wojskowych.

IAR