Akcja „Polak z sercem”

„Polak z sercem” – to najnowsza akcja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

– Akcja powstała z myślą o potrzebujących wsparcia młodych Polakach mieszkających za wschodnią granicą na Białorusi i Ukrainie – mówi Patryk Czech, przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

– Poprzez tę akcję wspieramy również polskość na byłych kresach wschodnich – powiedział ks. Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 

Pierwszym etapem akcji „Polak z sercem” jest zbiórka żywności przeprowadzona w dniach 11-25 listopada na placach kościelnych, szkołach i wybranych sklepach. – W diecezji warszawsko-praskiej odbędzie się w siedmiu parafiach – poinformował asystent diecezjalny KSM ks. Michał Dziedzic.

 

Drugim etapem akcji jest zbiórka funduszy na wakacje dla młodych Polaków. Będzie się ona odbywała od listopada od czerwca przyszłego roku.

Jednym z partnerów akcji jest Radio Warszawa.

Magdalena Gronek

fot. Magdalena Gronek