Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców w sprawie deprawacji w szkołach

fot. flickr.com/photos/episkopatnews

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski apeluje do rodziców i opiekunów prawnych o czujność w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych. „Dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów”- napisał w apelu biskup Marek Mendyk, przewodniczący tej Komisji.

Biskup podkreśla, że „warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje”.
„Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września tego roku planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna.”- zaznacza biskup Marek Mendyk.
Przypomina też, że rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać w szkołach specjalne oświadczenie.

„W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie” – napisano w Apelu. Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP www.katecheza.episkopat.pl.
Apel opublikowano przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

IAR