B. Brzyski: decentralizacja może wygenerować dodatkowe problemy organizacyjne

fot. siodma9.pl

Przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową, decentralizacja służby zdrowia czy likwidacja urzędu wojewody – to część z 21 postulatów, które w tym tygodniu ogłosili samorządowcy.

Wójtowie, prezydenci i burmistrzowie obecni na uroczystościach w Gdańsku apelowali o wzrost znaczenia lokalnych ośrodków administracyjnych, kosztem polityki centralnej. Wśród samorządowców, którzy podpisali się pod postulatami był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Idea przeniesienia części kompetencji na poziom lokalny była tematem poranka „Siódma9” na antenie Radia Warszawa.

Zdaniem Bartosza Brzyskiego z Klubu Jagiellońskiego realizacja tych postulatów nie rozwiąże problemów w państwie.

 

Bartosz Brzyski ocenił, że decentralizacja może wygenerować dodatkowe problemy organizacyjne.

 

21 punktów podpisanych przez przedstawicieli lokalnych władz odnosi się także między innymi do zapewnienia porządku publicznego. Jeden z postulatów mówi o wyodrębnieniu części policji i podporządkowaniu jej władzom danego powiatu. Straż miejska miałaby zostać zlikwidowana, a sami funkcjonariusze przeniesieni do policji samorządowej.

Artur Szczygielski\

Cała rozmowa:

Wszystkich rozmów z gośćmi audycji „Siódma9” można wysłuchać w internecie pod adresem: www.siodma9.pl.