Beneficjenci reprywatyzacji kamienicy z Noakowskiego 16 muszą oddać kilkanaście milionów

fot. Wikipedia/Adam Kuryło/CC BY-SA 3.0

Szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji – Patryk Jaki poinformował, że decyzja reprywatyzacyjna w sprawie kamienicy położonej przy ulicy Noakowskiego 16 została wydana z naruszeniem prawa. W budynku udziały miał między innymi Andrzej Waltz, mąż obecnej prezydent stolicy.

Przewodniczący Jaki powiedział, że komisja, stwierdzając naruszenie prawa, nakazała beneficjentom reprywatyzacji zwrot nienależnych pieniędzy.

 

Komisja obłożyła nakaz zwrotu pieniędzy klauzulą natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji wskazano między innymi, że miasto, decydując o reprywatyzacji kamienicy, opierało się na fałszywych pełnomocnictwach.

IAR