Biskup to nie menadżer, ale świadek wiary

Mówił o tym papież Franciszek w trakcie spotkania sesji plenarnej Kongregacji do spraw Biskupów. Ojciec Święty podkreślił, że hierarchowie powinni być ludźmi, którzy potrafią wznieść się na wysokość spojrzenia Boga ku nam, by poprowadzić ku Niemu lud.

Franciszek zaznaczył, że nie istnieje uniwersalny standard dotyczący pasterza Kościoła. W poszukiwaniu nowych biskupów należy kierować się specyficznymi wymogami danego Kościoła lokalnego.

Franciszek omówił teologiczne i ludzkie kryteria związane z wyborem biskupa. Papież powiedział, że nie są one prostym rachunkiem cnót i braków, ale równowagą opartą na ludzkiej dojrzałości oraz na mocnej wierze i wewnętrznej dyscyplinie danego kandydata.

Ojciec Święty podkreślił, że Kościół potrzebuje prawdziwych pasterzy czyli sług emanujących świętością.

fot. Mazur, catholicnews.org.uk, lic. CC