Biskupi z Europy na spotkaniu w Warszawie

Tematem rozmów będą wyzwania i możliwości umocnienia Kościoła w kontekście obrad nowego Synodu. W Warszawie rozpoczyna się dwudniowe spotkanie biskupów Europy Środkowo-Wschodniej.

Dziś kardynałowie i przewodniczący Episkopatów Europy Środkowo-Wschodniej będą dyskutować o wyzwaniach duszpasterstwa rodzin 22 lata po upadku komunizmu.

Jutro tematami rozmów będą: miejsce Kościoła w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz duchowieństwo i parafia jako wspólnota ewangelizacyjna w służbie rodziny.

Spotkanie będzie dotyczyło także tematyki październikowego Synodu Biskupów o rodzinie.

Fot. RomeReports