Bitwa Warszawska a Cud nad Wisłą

Zapraszamy na program „Angelus”, który rozpocznie się o godzinie 11:50. Punktualnie o godz. 12:00 będziemy na żywo uczestniczyć w modlitwie Regina Coeli z papieżem Franciszkiem.

W drugiej części „Angelusa” gośćmi Piotra Otrębskiego będą: prof. Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, historyk i ks. dr Mirosław Nowak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

W tej części zaproszeni goście będą mówić na temat: Bitwy Warszawskiej w świetle wielkiej nowenny z sierpnia 1920 roku, gotyckiej figury Cudownego Jezusa z Archikatedry Warszawskiej, słynnych wizerunków Maryi i przedmiotów kultu religijnego związanych z polskimi wodzami i ważnymi bitwami.

Radio Warszawa – audycja Angelus – niedziela 11 sierpnia, godz. 11.50.

Słuchaj audycji Angelus na 106,2 FM lub ON-LINE.