Bp Grzegorz Ryś mianowany nowym arcybiskupem metropolitą łódzkim

fot. flickr.com/episkopatnews

Biskup Grzegorz Ryś mianowany nowym metropolitą łódzkim. Dotychczasowy krakowski biskup pomocniczy będzie następcą arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który po decyzji papieża Franciszka z 8 grudnia 2016 roku, opuścił właśnie Łódź i został pasterzem archidiecezji krakowskiej. Nominację dla bp. Rysia ogłosiła w czwartek w południe Nuncjatura Apostolska.

Bp Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W latach 1982-1988 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej.

Po święceniach przez rok pracował jako wikariusz parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Następnie został zatrudniony na Wydziale Historii Kościoła PAT i podjął studia doktoranckie. W 1994 r. obronił pracę doktorską, a w 2002 r. uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

Biskup Ryś pracę naukową na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II łączy z zaangażowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje oraz prowadzi dni skupienia. Co roku brał także udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

Ks. Ryś w latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 r. był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

Hierarcha jest zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Był m.in. inicjatorem spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011); współtwórca i wykładowca kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” (od 2010 r.); członek kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; uczestnik Ekumenicznego Maratonu Biblijnego w Krakowie (od 2009 r.). Od 2012 r. członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Bp Ryś przewodniczy Zespołowi do spraw Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i Sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej.