Bp Kamiński: ojciec powinien być dla dziecka świadkiem Boga i obrońcą wiary

fot. Magdalena Gronek

W czternastą rocznicę świeceń biskupich ordynariusz warszawsko-praski modlił się w parafii Św. Najświętszego Ciała I Krwi Chrystusa w Legionowie, gdzie przeprowadzał wizytację kanoniczną.

W homilii bp Kamiński zaapelował do małżonków o właściwe odczytanie i realizację swoich zadań rodzicielskich. Podkreślił, że wychowanie religijne jest przed wszystkim powinnością ojca.

 

Niech obraz Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza będzie dla ojców przykładem – jak troszczyć się o swoje dzieci prowadząc je do Boga – powiedział biskup warszawsko-praski.

 

Na zakończenie liturgii jako wyraz wynagrodzenia Bogu za zniewagi i profanację odśpiewano suplikcję „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Magdalena Gronek