Bp Kamiński: pokora i posłuszeństwo Kościołowi to fundament służby kapłańskiej

fot: Magdalena Gronek

Bp warszawsko-praski Romuald Kamiński udzielił święceń prezbiteratu dwóm diakonom Piotrowi Mosakowi oraz Michałowi Pawłowskiemu ze Zgromadzenia Zakonu Małego Dzieła Opatrzności Bożej, czyli tzw. Orinistów. Uroczystość odbyła się w prowadzonej przez zakonników parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie. 

W homilii bp Kamiński przypomniał, że powołanie jest darem Boga który zaprasza człowieka do współpracy w dziele zbawienia. Podkreślił, że zadaniem kapłana jest towarzyszenie ludziom na drodze wiary.

 

Bp warszawsko-praski zwrócił uwagę, że we właściwym przeżywaniu powołania pomaga pokora. Ona ustawia właściwe odniesienie do Boga i drugiego człowieka – mówił duchowny.

 

W waszym posługiwaniu sprawy Boże powinny być zawsze na pierwszym miejscu – powiedział do przyszłych kapłanów bp Kamińki.

 

Zgromadzenie Orionistów zostało założone w 1893 r. w Tortonie we Włoszech, a formalnie erygowane w 1914 r. Natomiast papież Pius XII zatwierdził je w 1954 roku. Charyzmatem zgromadzenia jest praca wśród ubogich, bezdomnych i odtrąconych przez społeczeństwo. Prowadzi ono także działalność wychowawczą i misyjną.

Do Polski orioniści przybyli w 1923 roku. Pierwsza placówka został założona w Zduńskiej Woli przez ks. Aleksandra Chwiłowicza. Na terenie diecezji warszawsko-praskiej w Wołominie w 1991 roku powstało „Schronisko dla Bezdomnych”, zaś w 1994 Hospicjum Opatrzności Bożej.

Magdalena Gronek