Bp Kamiński: światło Ewangelii – jedynym ratunkiem dla świata

fot: Magdalena Gronek

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, biskup Romuald Kamiński spotkał się z prezbiterium diecezji warszawsko-praskiej, aby podsumować mijający rok i przełamać się opłatkiem.

Wśród znaczących wydarzeń biskup wymienił zakończenie peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku, której kontynuacją jest „Dzieło Modlitwy Diecezji Warszawsko – Praskiej”, które podejmują wszystkie parafie i zgromadzenia zakonne.

 

Składając wszystkim życzenia bp Kamiński zachęcał kapłanów, by z zaangażowaniem nieśli światu przesłanie Ewangelii.

 

W imieniu duchowieństwa życzenia ordynariuszowi diecezji oraz biskupowi pomocniczemu Markowi Solarczykowi złożył ks. prof. Piotr Tomasik.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, na zakończenie świątecznego spotkania wręczono nominacje i odznaczenia duchownym.

Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego:

W Kapitule Katedralnej:

Ks. Piotr Tomasik – podniesiony został do godności kanonika gremialnego

W Kapitule Kolegiackiej w Radzyminie:

Ks. Zygmunt Wirkowski – mianowany prałatem Kapituły

Ks. Dariusz Skwarski – mianowany kanonikiem honorowym Kapituły

Ks. Jan Śmigasiewicz – mianowany kanonikiem honorowym Kapituły

Przywilejem rokiety i mantoletu zostali odznaczeni:

Ks. Kamil Chojnacki

Ks. Wiesław Chrząszcz

Ks. Robert Gut

Ks. Marek Jaśkowski

Ks. Zbigniew Kloch

Ks. Cezary Krawczyński

Ks. Bronisław Micek

Ks. Robert Mikusek

Ks. Mirosław Tempczyk

Ks. Grzegorz Walkiewicz

Ponadto:

Ks. Sławomir Safader został mianowany proboszczem Parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie, ks. Andrzej Sulej został mianowany proboszczem Parafii św. Anny w Kiczkach.

Decyzje wchodzą w życie z dniem 29 grudnia 2018 roku

Magdalena Gronek