Bp Kamiński: Uroczystość Bożego Ciała przypomina, że Bóg jest nieustannie obecny

fot. Magdalena Gronek

Zgodnie z polską tradycją w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przejdą procesje z Najświętszym Sakramentem. W diecezji warszawsko-praskiej poprzedzi ją msza św. o godz. 10.00 w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Liturgii będzie przewodniczył bp Romuald Kamiński.

Bp Kamiński podkreśla, że Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam, że Bóg jest nieustannie obecny pośród swojego ludu.

 

– Procesja z Najświętszym Sakramentem powinna być właściwie przygotowana zarówno pod względem liturgicznym, czasowym jak i estetycznym, nie mówiąc już o samej wymowie duchowej tego wydarzenia – zwraca uwagę bp Kamiński.

 

Procesja z Najświętszym Sakramentem przejdzie ulicami Pragi zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Zgodnie z tradycją – pierwszy usytuowany będzie przy gmachu liceum Władysława IV, drugi przy budynku kurii, trzeci ołtarz na Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek, zaś czwarty przed frontonem katedry.

Centralne uroczystości ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Eucharystii będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, który bezpośrednio po jej zakończeniu poprowadzi centralną procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy. Ostatni, zostanie wzniesiony przy krzyżu na pl. Piłsudskiego i będzie nawiązywał do I pielgrzymki Jana Pawła II przed 40 laty.

Magdalena Gronek