Bp Marek Solarczyk: bądźcie dla innych Arką ocalającą ich życie

fot.facebook.com/bpmsolarczyk

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu bp Marek Solarczyk przewodniczył uroczystej mszy św. w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, która była kościołem stacyjnym w stolicy.

– Kolejne dni, w które wpisane są konkretne świątynie, wyznaczają nam etapy z których jedne możemy sobie wyobrazić, a inne po prostu odkrywamy – powiedział bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

W homilii biskup zachęcał do otwartości na wymiar duchowy, by stając wobec symboli i znaków religijnych dostrzegać żywą obecność Boga, który nieustannie działa.

 

Przywołując postać Noego bp Solarczyk zwrócił uwagę, że również współczesny człowiek będąc wiernym Bogu jest zaproszony do ratowania innych.

 

W poniedziałek kościołem stacyjnym jest parafia bł. Władysława z Gielniowa.

Magdalena Gronek

Cała homilia: