Bp Romaniuk: możemy uświadomić sobie ogrom dobra, które Bóg zsyłał dla diecezji

fot. ks. Mariusz Wedziuk

– Prawdziwy rachunek sumienia polega na dostrzeganiu dobra, które Bóg na nas zsyła – podkreślił biskup senior Kazimierz Romaniuk, zachęcając do dziękczynienia Panu za dar istnienia diecezji warszawsko-praskiej. Uroczystościami na szczeblu dekanalnym rozpoczęły się obchody srebrnego jubileuszu diecezji.

Pierwszy jej ordynariusz przewodniczył uroczystej mszy świętej w parafii świętego Ojca Pio na stołecznym Gocławiu. Na liturgii zgromadzili się licznie kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy dekanatu grochowskiego.

Przywołując przykład uzdrowienia dziesięciu trędowatych, bp Romaniuk zachęcał w homilii do dziękczynienia Bogu za to wszystko co udało się stworzyć przez dwadzieścia pięć lat istnienia młodej diecezji.

 

Mówiąc o wysiłku tworzenia zrębów nowej diecezji, bp senior w sposób szczególny zwrócił uwagę na kościół świętego Floriana, który stał się katedrą diecezji warszawsko-praskiej.

 

Pierwszy ordynariusz diecezji wspomniał również o poszczególnych dziełach, które z czasem udało się stworzyć i rozbudowywać. Wymienił między innymi: seminarium duchowne na Tarchominie i propedeutyczne w Urlach, gdzie do kapłaństwa przygotowują się alumni pierwszego roku obu warszawskich diecezji.

 

Z kolei w dekanacie radzymińskim uroczystościom w kolegiacie Przemienienia Pańskiego przewodniczył bp Marek Solaczyk.

W piątek obchody jubileuszowe obędą się na poziomie parafii.

Magdalena Gronek