Bp Solarczyk: Bóg zaprasza nas, byśmy stawali się świadkami Jego miłości

Tylko miłość nadaje sens ludzkiemu życiu – podkreślił biskup Marek Solarczyk. W dziesiątą rocznicę powstania Ośrodka Dziennego Pobytu biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył tam uroczystej mszy świętej.

Przywołując w homilii obraz apostołów podkreślił on rolę wspólnoty na drodze ludzkiego życia.

14-05 bpS_wspólnota

Bóg zaprasza nas, abyśmy stawali się dla innych świadkami Jego miłości – powiedział biskup Marek Solarczyk.

14-05 bpS_Miłość

Ośrodek Dziennego Pobytu w Falenicy prowadzony jest przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Codziennie korzysta z niego ponad 35 starszych osób. Pod opieką specjalistów mogą oni korzystać z ćwiczeń fizycznych, zajęć artystycznych a nawet językowych. Dla wielu z nich to nie tylko miejsce spotkania z drugim człowiekiem i wymiany myśli, ale prawdziwy dom.

fot. Waldemar Kompała