Bp Solarczyk: cierpienie przyjęte i przeżywane z wiarą może nieść pomoc innym

biskup Marek Solarczyk Swiatowy Dzien ChoregoPrzyjmując krzyż wchodzimy w tajemnicę odkupienia – oświadczył biskup Marek Solarczyk. Centralne uroczystości z okazji Światowego Dnia Chorego w diecezji warszawsko-praskiej odbyły się w sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.

Mszy świętej przewodniczył biskup Marek Solarczyk. Nawiązując w homilii do ofiary Chrystusa na krzyżu zwrócił uwagę na wartość ludzkiego cierpienia przeżywanego w jedności z Bogiem.

Tym co pozwala nam wytrwać w cierpieniu jest obecność Boga, który nigdy nie opuszcza człowieka – przekonywał kaznodzieja.

Cierpienie przyjęte i przeżywane z wiarą może nieść pomoc innym – powiedział biskup Marek Solarczyk.

Po liturgii odbyło się nabożeństwo lourdzkie, w czasie którego osoby starsze i cierpiące przystąpiły do sakramentu uzdrowienia chorych.

fot. facebook.com/bpmsolarczyk