Bp Solarczyk: nasze życie to ciągłe dziś, w które wpisana jest łaska Boga

fot. Magdalena Gronek

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył w piątek wieczorem mszy św. w sanktuarium św. Ojca Pio, które było kościołem stacyjnym w stolicy.   

Nawiązując w homilii do tematu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, bp Solarczyk zachęcał do wierności Bogu i Jego powołaniu.

 

Na ile dziś żyjemy Bożymi darami ? – zachęcał do refleksji duchowny apelując o wierność łasce chwili obecnej.

 

Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie jest odpowiednikiem rzymskiego kościoła pod wezwaniem Dwunastu Apostołów – zwrócił uwagę na zakończenie liturgii proboszcz parafii ks. prał. Andrzej Kuflikowski.

 

Dziś kościołem stacyjnym w stolicy jest parafia św. Stanisława Kostki.

Magdalena Gronek