Brat Dariusz Tubacki ze święceniami prezbiteratu

fot. Artur Szczygielski

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie wzbogaciły się o nowego kapłana. Podczas uroczystej mszy świętej w kościele zakonnym pod wezwaniem Matki Bożej Jerozolimskiej, diakon Dariusz Tubacki przyjął święcenia prezbiteratu. Uroczystości przewodniczył biskup Michał Janocha.

Moment wyświęcenia brata Dariusza poprzedziła aklamacja, czyli wprowadzenie do uroczystości. Przedstawienie kandydata odbyło się po francusku, w tradycyjnym języku Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich.

 

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie wywodzą się z Paryża. Tam, w 1975 roku założono zgromadzenie zakonne. W 2006 roku kardynał Józef Glemp przekazał Monastycznym Wspólnotom Jerozolimskim kościół pod wezwaniem Matki Bożej Jerozolimskiej w Warszawie. Świątynia mieści się przy ulicy Łazienkowskiej.

Artur Szczygielski