„Był działaczem zatroskanym o drugiego człowieka”

fot: wikipedia.org

17 września, Kościół katolicki obchodził wspomnienie liturgiczne św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. O byłym metropolicie warszawskim, mówiła w programie „Angelus”, siostra Barbara Król – ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Siostra, przypomniała jak trudny był początek urzędowania arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego w Warszawie, w roku 1862.

 

Siostra Barbara Król podkreśliła, że św. arcybiskup, nie zrażając się przeciwnościami, zrobił wiele dobrego dla stolicy.

 

Zygmunt Szczęsny Feliński żył w latach 1822-1895. Był profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu. Funkcję arcybiskupa metropolity warszawskiego pełnił od 1862 roku – przez 21 lat. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1965 roku.Decyzję o kanonizacji arcybiskupa wydał Benedykt XVI, który ogłosił go świętym 11 października 2009 roku.

Krzysztof Jędrasik

fot: Krzysztof Jędrasik