CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

    CZYSTE POWIETRZE

    Coraz częściej to zjawisko jest omawiane przez naukowców, urzędników mieszkańców. W audycji Czyste Powietrze usłyszymy o działaniach na rzecz walki ze smogiem. Jaki cel stawiają sobie urzędnicy...
    FacebookTwitterInstagram