MISTYKA CIAŁA

MISTYKA CIAŁA

    MISTYKA CIAŁA

    Na pierwszych stronach Księgi Rodzaju znajdujemy opis stworzenia człowieka - mężczyzny i kobiety na obraz Boga. Do tego opisu wielokrotnie nawiązywał św. Jan Paweł II, który w...
    FacebookTwitterInstagram