PRYMAS TYSIĄCLECIA- DLACZEGO BŁOGOSŁAWIONY

PRYMAS TYSIĄCLECIA- DLACZEGO BŁOGOSŁAWIONY

    PRYMAS TYSIĄCLECIA- DLACZEGO BŁOGOSŁAWIONY

    - Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia, mąż stanu, intelektualista, działacz społeczny, patriota. Relacja z Maryją i Jezusem to klucz do zrozumienia jego osobowości- nieugiętej a jednocześnie pełnej pokoju I...
    FacebookTwitterInstagram