WOLNA CHATA

    WOLNA CHATA

    „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: >>Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem<<. Przychodzi i zastaje...
    FacebookTwitterInstagram