Charyzmatycy z modlitwą na Jasnej Górze

fot. facebook.com

Na Jasną Górę przybyli we wtorek liderzy i animatorzy ruchów charyzmatycznych z Polski i zagranicy. Ponad trzysta osób – świeccy i kapłani, uczestniczyło w zamkniętych warsztatach w częstochowskim seminarium.

Prowadził je katolicki kaznodzieja z Ugandy ojciec John Bashobora, który także wygłosił kazanie w Kaplicy Matki Bożej.

 

– Charyzmatycy bez Maryi nie istnieją – zauważył jeden z organizatorów warsztatów ksiądz Rafał Jarosiewicz. Podkreślił, że to Maryja była pierwszą Oblubienicą Ducha Świętego. Tematem warsztatów był „Chrzest w Duchu Świętym”.

 

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie, podobnie jak w Kościele pierwotnym, są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków.

KAI