Co komuniści chcieli zrobić z Zamkiem Królewskim?

Zniszczenie Zamku Królewksiego przez Niemców było haniebnym aktem zamachu na pamiątki narodowe Polski – tradycję jej państwowości, kulturę.

Po wojnie szybko podjęto decyzję o odbudowie. Dlaczego zatem, mimo niemal powszechnej zgody, że Zamek należy przywrócić miastu, do prac przystąpiono dopiero w latach 70.?

Odpowiedź w audycji Tu była Warszawa. Poniedziałek, godz. 10:30. Zaprasza Piotr Otrębski.

fot. Przemyslaw Golawski www.golawski.net