Czas pielgrzymowania

Zapraszamy na program „Angelus”, który rozpocznie się o godzinie 11:50. Punktualnie o godz. 12:00 będziemy na żywo uczestniczyć w modlitwie Regina Coeli z papieżem Franciszkiem.

W drugiej części „Angelusa” gośćmi Piotra Otrębskiego będą: ks. Andrzej Dusza, rezydent parafii katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej, Paweł Zuchniewicz, pisarz, dziennikarz Tygodnika „Niedziela”.

W tej części zaproszeni goście będą mówić na temat: prześladowań chrześcijan w świetle kolejnych raportów, czasu pielgrzymowania, podpisania przez papieża dekretu uznającego heroiczność cnót ks. Władysława Korniłowicza.

Radio Warszawa – audycja Angelus – niedziela 14 lipca, godz. 11.50

Słuchaj audycji Angelus na 106,2 FM lub ON-LINE.