Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła?

fot. Artur Szczygielski

Na Papieskim Wydziale Teologicznym trwa sympozjum poświęcone wierze i ojczyźnie.

‚Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła?’ pod tym hasłem o godzinie 10ej rozpoczęła się konferencja poświęcone roli wiary we współczesnym życiu.

Sympozjum poprzedziła uroczysta msza święta sprawowana przez kardynała Kazimierza Nycza. W czasie homilii metropolita warszawski zaznaczył, że mowa Kościoła może być trudna dla współczesnych wiernych.

 

Kardynał Kazimierz Nycz dodał, że należy postawić także pytania jakiego duchownego Polska obecnie potrzebuje.

 

Sympozjum ‚Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła?’ w ramach setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości zakończy się około godziny 14ej.

Artur Szczygielski