Debata: „Kościół w Polsce: satysfakcje, obawy, nadzieje”

fot. Magdalena Gronek

„Kościół w Polsce: satysfakcje, obawy, nadzieje” – to temat debaty, która odbyła się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Została zorganizowana z okazji 25-tej rocznicy powstania Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Jednym uczestników debaty był abp Henryk Hoser. Mówiąc o atutach Kościoła w naszym kraju emerytowany biskup warszawsko-praski wskazał na brak kryzysu posoborowego. Przez to zachowała się ciągłość istnienia i działania.

 

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne zdaniem abp. Hosera wymagają od Kościoła w Polsce szybszego reagowania na pojawiające się problemy.

 

Zdaniem prezesa KAI redaktora Marcina Przeciszewskiego atutem Kościoła w naszej Ojczyźnie jest przede wszystkim kapitał ludzki.

 

– Choć odsetek wierzących w Polsce wciąż jest duży to jednak jego zaangażowanie w życie społeczne i polityczne jest niezwykle słabe – zwrócił uwagę red Przeciszewski.

 

Reżyser Krzysztof Zanussi wyraził zaniepokojenie brakiem dialogu Kościoła w Polsce ze światem kultury. – Brakuje nie tylko języka, ale również pasji – stwierdził.

 

Z kolei zdaniem o. Marka Zięby OP pewnym zagrożeniem jest dziś tzw. tabloityzacja wiary.

 

Jako antidotum na kryzys jest nawrócenie wszystkich stanów w Kościele oraz przełożenie wskazań pozostawionych przez św. Jana Pawła II na konkret życia.

Magdalena Gronek