Każdy z nas może wpłynąć na to, aby starość miała należne miejsce w naszym domu. Mam tutaj na myśli słowo „Dom” w znaczeniu naszych relacji rodzinnych, w znaczeniu instytucjonalnym ale także w wymiarze lokalnym, społecznym. Domem spokojnej starości może być nasz rodzinny dom, dom opieki, dom pomocy społecznej jak i nasze osiedle, dzielnica, czy miasto. Co zrobić, aby był on wyjątkowy, bezpieczny i godny życia? Jak poprawić jakość życia osób starszych? O tym będę rozmawiał z moimi gośćmi.

W każdy czwartek o 20:10, powtórka w niedzielę o 13:20.

Dom spokojnej starości to audycja poruszająca zagadnienia opieki nad osobami starszymi. Słowa klucze to: rodzina, zdrowie, wsparcie, bliskość i zaangażowanie.

Czekam na Państwa myśli i listy pod adresem: mdorot@radiowarszawa.com.pl

Spotkajmy się! Zbudujmy dom spokojnej starości.

Zaprasza Mariusz Dorot

Posłuchaj: