Duchowa adopcja ratuje życie

Fot. episkopat.pl

To walka duchowa o ratowanie konkretnego życia. W klasztorze Ojców Paulinów w Warszawie odbyło się Szkolenie dla Animatorów Duchowej Adopcji.

Była to okazja do spotkania różnych środowisk, które łączy troska o życie dziecka poczętego – zagrożonego aborcją. Uczestnicy szkolenia chcą coraz skuteczniej służyć nienarodzonym dzieciom a szczególnie ich rodzicom – ogarniając ich modlitwą.

 

Szkolenie łączyło się z promocją nowej strony internetowej na temat modlitwy za dzieci poczęte: duchowaadopcja.pl

Krzysztof Jędrasik