Dzięki modlitwie możemy pomóc wszystkim potrzebującym mieszkańcom Afryki

W Warszawskich Wspólnotach Modlitewnych rozpoczęło się wspólne czuwanie przy obrazie Jezusa Miłosiernego.

– Dzieło powstało w Polsce, dzięki staraniom jednego z biskupów z Liberii – mówi organizator akcji modlitewnej, ks. Jerzy Limanówka z fundacji Salvatti.pl.

23-04-salvatti01

Niestety, obraz na razie nie może pojechać do Liberii. W tym afrykańskim kraju panuje epidemia śmiertelnej choroby.

23-04-salvatti02

Obraz Jezusa Miłosiernego wciąż pozostaje w Polsce – ale powstał pomysł, aby Wspólnoty Modlitewne przyjęły malowidło i dzięki koronce do Miłosierdzia Bożego wspierały mieszkańców Afryki.

Obecnie obraz znajduje się w Warszawskiej Monastycznej Wspólnocie Jerozolimskiej. Do Liberii trafi najprawdopodobniej pod koniec listopada.

fot. arch. RW