Dzikie wysypiska nadal problemem w polskim krajobrazie

Przybywa dzikich wysypisk śmieci. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła dwa lata obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami miał zlikwidować problem wyrzucania śmieci do lasu. Od tamtej pory za wywóz odpadów odpowiedzialne są władze gminy.

Samorządy zaniedbują jednak związane z tym obowiązki – mówi rzecznik NIK Paweł Biedziak.

23-06-biedziak

Kontrolerzy dopatrzyli się również innych nieprawidłowości. Od czasu wejścia w życie zmian w ustawie koszty gospodarowania odpadami wzrosły.

Paweł Biedziak wyjaśnia, że to efekt umów zawieranych przez gminy ze spółkami, które zajmują się wywozem śmieci.

23-06-biedziak2

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli wskazano jeszcze inne uchybienia, między innymi brak kontroli miejsc, gdzie powstają dzikie wysypiska czy nieskuteczną egzekucję opłat od mieszkańców.

fot. eko-samorzadowiec.pl